Uvjeti korištenja


Opći uvjeti korištenja i uvjeti prodaje

Informacije o trgovačkom društvu

Tehnoalarm d.o.o.
Braće Radića 3
31000 Našice
Adresa elektroničke pošte: tehnoalarm@vip.hr
Telefon: 031 617 301
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Osijeku, MBS 030086469
OIB: 69613221862
Račun u PRIVREDNA BANKA ZAGREB.d.d. 2340009-1110215710
IBAN HR5823400091110215710
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu
Direktor: Davor Čakić , Kristina Čakić

Opće odredbe
Tvrtka Tehnoalarm d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni tehnoalarm.hr, na Internetu. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice tehnoalarm.hr.

Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice tehnoalarm.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Tvrtka Tehnoalarm d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Tehnoalarm d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka Tehnoalarm d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Tvrtka Tehnoalarm d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju  informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja I izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Tvrtka Tehnoalarm d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Tehnoalarm d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na tehnoalarm.hr internetskimj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke Tehnoalarm d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE TEHNOALARM D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica tehnoalarm.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Tehnoalarm d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice tehnoalarm.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Tehnoalarm d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Tehnoalarm d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku. Ni u kojem slučaju tvrtka Tehnoalarm d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Tehnoalarm d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka Tehnoalarm d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka Tehnoalarm d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da nije prikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Tehnoalarm d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Tehnoalarm d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Tvrtka Tehnoalarm d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka Tehnoalarm d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje tvrtka Tehnoalarm d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Tehnoalarm d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Tehnoalarm je registrirani žig tvrtke Tehnoalarm d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

Tehnoalarm.hr je registrirana domena tvrtke Tehnoalarm d.o.o.

Tvrtka Tehnoalarm d.o.o., je distributer (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane. Tvrtka Tehnoalarm d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka Tehnoalarm d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem tehnoalarm.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem tehnoalarm.hr internet stranice.

Sjedište tvrtke Tehnoalarm d.o.o. je u Našicama, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Osijeku, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Osijeku.

Jezik
Jezik komunikacije na tehnoalarm.hr je hrvatski književni jezik

Cijene
Cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Tehnoalarm d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja
Tvrtka Tehnoalarm d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku  prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Tehnoalarm d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba
Proces naručivanja na Tehnoalarm web trgovini je opisan ovdje: Proces Kupovine

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Tehnoalarm web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Tehnoalarm dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Tvrtka Tehnoalarm d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da naš dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s Tehnoalarm web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka Tehnoalarm d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Reklamacije
U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku  ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je uređaj koji ste dobili neispravan, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj.

Reklamacije kupci mogu javljati putem telefona 031/617-301 ili putem e-maila tehnoalarm@vip.hr. Kupac bi prilikom javljanja trebao znati broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime kako bismo mogli ući u trag narudžbi.

Načini plaćanja

Virmansko plaćanje:
Na svoju e-mail adresu dobiti ćete predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, šaljemo vam naručene proizvode dostavom na adresu.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam  naručene proizvode, odnosno ako ste odabrali osobno preuzimanje u poslovnici iste ćemo pripremiti za preuzimanje na odabranom  prodajnom  mjestu te vam poslati informaciju kada će vam  isti biti omogućeni za preuzimanje. Moguće lokacije za preuzimanje jesu:

Prodajna mjesta:

POSLOVNICA 1, RADNO VRIJEME: pon-pet 08:00-19:30, subota 08:00-13:00

TEHNOALARM D.O.O.  BRAĆE RADIĆA 4, 31500 NAŠICE,

TEL/FAX. 031/617-301

Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje te ponesete kopiju računa koji ste prethodno dobili na vašu e-mail adresu. Osobno preuzimanje robe na našim prodajnim mjestima je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, slijedeći radni dan).

Garancija i servis
Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko se radi o kvarovima unutar jamstvenih rokova, što ne podrazumijeva kvarove nastale unutar 7 dana od preuzimanja pošiljke ili neispravnosti koje su utvrđene nakon samog preuzimanja pošiljke, kupac treba izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom  listu.

Ukoliko je naručeni proizvod  neispravan, ne odgovara opisu na stranici ili jednostavno ne ispunjava očekivanja kupca moguće je, u roku tjedan dana od primitka narudžbe, napraviti zamjenu ili povrat proizvoda. Nakon isteka roka od tjedan dana kupca usmjeravamo na ovlašteni servis, u skladu s jamstvenim uvjetima i uputama navedenim u jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 031/617-301 ili putem e-maila: tehnoalarm@vip.hr.

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 7 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je uređaj koji ste dobili neispravan, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj.

Reklamacije kupci mogu javljati putem telefona 031/617-301 ili putem e-maila:tehnoalarm@vip.hr. Kupac bi prilikom javljanja treba znati broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime kako bismo mogli ući u trag narudžbi.

Izjava o povjerljivosti
Izjava o povjerljivosti je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje:

Privatnost podataka

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Prodavatelj redovito daje Kupcu mogućnost izbora o upotrebi njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegvo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe.

POLITIKA COOKIEJA

1. Uvod

Ova internetska stranica radi boljeg korisničkog iskustva na internetskoj stranici na vaš kompjuter sprema male tekstualne datoteke (“cookies”). Ova je praksa prisutna kod najmanje 90 % internetskih stranica u svijetu, ali prema direktivi Europske unije iz svibnja 2011. godine, obavezni smo prije pohranjivanja „cookieja“ zatražiti vaš pristanak. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu „cookieja“, a njihovim blokiranje i dalje možete pregledavati naše stranice, no određene mogućnosti bit će vam ograničene.

2. Što je cookie (kolačić)?

“Cookie” je mala datoteka koju na Vaše računalo sprema internetska stranica koju posjetite. “Cookie” (kolačić) obavještava internetsku stranicu da se “stari” korisnik ponovno priključio pamteći njegove postavke. “Cookieji” bilježe vaše preferencije i postavke, unosi ih u internetske obrasce i informacije za prijavljene korisnike.

“Cookieji” mogu spremati širok pojas informacija, ali ta informacija ili informacije mogu biti spremljene jedino ako korisnik to omogući – internetske stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im korisnik nije dao i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika. “Cookieji” (kolačići) ne sadržavaju nikakve osobne podatke odnosno informacije koje bi vas mogle identificirati. Korisnik, pak, može promijeniti svoje postavke internet te time sam birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, hoće li spremljene “cookieje” (kolačiće) automatski pobristai pri zatvaranju internet preglednika i sl.

3. Kako onemogućiti “cookieje” (kolačiće)?

Isključivanjem “cookieja” (kolačića) odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje istih na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internet pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite internetski preglednik koji koristite. • Internet Explorer 8 i noviji • FireFox 3.5 i noviji • Google Chrome 10 i noviji • Safari 2 i noviji • Opera 10.5 i noviji. Blokiranjem “cookieja” i dalje možete pregledavati internetske stranice, no određene funkcionalnosti neće vam biti na raspolaganju na tim internetskim stranicama.

4. Što su “persistent cookies” (stalni kolačići)?

Stalni ili spremljeni kolačići sačuvani su na disku (vašem računalu) te tamo ostaju i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih pohranjuju se podaci kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

5. Što su “session cookies” (privremeni kolačići)?

Privremeni kolačići privremeno se pohranjuju na disku te se brišu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih internetske stranice pohranjuju privremene podatke kao što su stavke u košarici za kupnju.

6. Što su “local cookies/first party cookies” (kolačići od prve strane)?

“First party cookies” (kolačići od prve strane) dolaze s web-mjesta koje korisnik pregledava i mogu biti trajni ili privremeni. Web-mjesta te kolačiće upotrebljavaju za spremanje informacija koje će ponovo upotrebljavati kada korisnik sljedeći put posjeti to mjesto.

7. Što su “third party cookies” (kolačići treće strane)?

“Third party cookies” potječu od drugih, partnerskih web-mjesta koja gledate. Treće strane mogu na taj način prikupljati podatke o korisnicima različnih web-mjesta i upotrebljavati ih u marketinške i analitičke svrhe.

8. Koristi li tehnoalarm.hr “cookieje” (kolačiće)?

Da, s primarnim ciljem kako bi vam  naše internetske stranice omogućile bolje korisničko iskustvo.

9. Kakve “cookieje” (kolačiće) koristi tehnoalarm.hr i zašto?

“Session cookies” (privremene kolačiće) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Mi koristimo “session cookies” kako bi unaprijedili korisničko iskustvo za vrijeme posjete.

“Persistent cookies” (trajni kolačići) – ti obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumijeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati internetsku stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna.

10. Ima li na internetskoj stranici “third party cookies” (kolačića treće strane)?

Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove internetske stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:

Društvene mreže

Korisnici se mogu prijaviti i registrirati preko vlastitih računa sa društvenih mreža Facebook. Također dijeljenje članaka na društevnim mrežama postavlja korisniku kolačiće.

Mjerenje posjećenosti

tehnoalarm.hr koristi servis za mjerenje posjećenosti, Google Analytics. Ako želite onemogućiti da vam naveden servis sprema kolačiće, možete ga zabraniti na sljedećem linku:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

http://www.networkadvertising.org/

Dostava

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt adrese navedene u Narudžbi. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Dostava se vrši putem HP Ekspresa ili GLS dostave.

Za naručenu  robu dostava se naplaćuje u iznosu od 40,00 kn što će biti obračunato kao dodatna stavka na vašem  računu.

Rok isporuke za naručenu robu je 3-5 radnih dana po primitku uplate. Iznimka mogu biti otoci i mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu, a gdje je dostava moguća prema rasporedu dostave.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

UVJETI POVRATA

Svaku transakciju obavljenu putem stranica tehnoalarm.hr kupac može raskinuti u roku od sedam dana. Predmetni rok počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Ugovor se raskida pisanom i potpisanom obaviješću o raskidu poslanom Prodavatelju. Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio obavijest o raskidu. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena u predviđenom roku. U slučaju raskida transakcije, Kupac je dužan o svojem trošku vratiti proizvod prodavaču u identičnom stanju u kojem ga je primio. Prodavatelj je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti kupcu cjelokupan iznos koji je Kupac do trenutka raskida platio na temelju transakcije, uvećan za eventualne zatezne kamate koju mu pripadaju.

Pisanu obavijest o raskidu potrebno je poslati na adresu:

Tehnoalarm d.o.o.

Braće Radića 3

31 000 NAŠICE

Kupac je dužan u pisanom raskidu obavijestiti prodavatelja o sljedećim podacima:

Ime i prezime ili naziv pravne osobe

Adresa

Kontakt broj telefona

Broj računa

Broj transakcije

KAKO KUPOVATI

Prije nego započnete proces kupovine molimo Vas da pažljivo pročitate opće uvjete korištenja i uvjete prodaje.

Za kupovinu u Tehnoalarm web shopu ne morate se registrirati.

Molimo da strogo pazite da unesete valjanu e-mail adresu, jer je e-mail glavni komunikacijski kanal između Vas i Shopa: putem e-maila Vas obavještavamo o (ne)raspoloživosti pojedinih artikala iz narudžbe, na e-mail šaljemo ponude sa podacima za plaćanje, obavještavamo Vas o statusu narudžbe, dogovaramo vrijeme dostave itd. Molimo Vas da pazite da je e-mail adresa s kojom ste se registrirali uvijek dostupna, da sandučić nije pun i da je u stanju primiti naše obavijesti.

Za sva pitanja koja Vi imate, molimo da nam se obratite na e-mail: tehnoalarm@vip.hr

UPUTE:

1.Odaberite željeni proizvod i otvorite detaljni prikaz.

2. Dodajte proizvod u košaricu klikom na gumb “Kupi”.

3. Kliknite na ”Moja košarica” u gornjem izborniku odakle ćete moći pregledati i ažurirati odabrane proizvode.

4. Odaberite način plaćanja i način preuzimanja.

5. Upišite sve podatke za dostavu i kontakt.

5. Ukoliko ste zadovoljni odabranim, u rubrici ”KOŠARICA” kliknite na opciju ”Na blagajnu”.

6. Na blagajni pregledajte da li ste unijeli ispravne podatke te da li ukupna količina i cijena odgovaraju vašoj narudžbi.

7. Klikom na opciju “Plati” otvara se sigurna stranica za slanje ponude.

8. Nakon uspješne transakcije, na vašu e-mail adresu šaljemo podatke o narudžbi.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku ili osobno na prodajnim  mjestima  na adresama:

POSLOVNICA 1, RADNO VRIJEME: pon-pet 08:00-19:30, subota 08:00-13:00

TEHNOALARM D.O.O.  BRAĆE RADIĆA 4, 31500 NAŠICE,

TEL/FAX. 031/617-301

ili na e-mail adresu: tehnoalarm@vip.hr odnosno telefax broj: 031-617-301

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Molimo da u svom prigovoru navedete:

Ime i prezime ili naziv tvrtke

Adresa za dostavu odgovora

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno čl. 74. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/14) obavještavamo potrošaće o pravu  potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu, mogu dostaviti na adresu:

Tehnoalarm d.o.o.

Braće Radića 3

31 000 NAŠICE

ili na e-mail adresu: tehnoalarm@vip.hr

na sljedeći način:

1. Ime, prezime i adresa potrošača ________________

2. Prima: Tehnoalarm d.o.o. Braće Radića 3, 31500 Našice, tel/ fax 031-611-155; mail: tehnoalarm@vip.hr

3. Ja _____________________ ovim  izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________

– potpis potrošača

– datum.