USER1

123456

NAPOMENA:

ZA PRIKAZ U “JAVI” NA VAŠEM RAČUNALU POTREBNO JE SMANJITI “U JAVI” POD “SIGURNOST” ISTU NA NAJMANJU RAZINU