Vatrodojava

Sprečavanje požara


Ugradnja i održavanje sustava vatrodojave.

U spriječavanju požara od najveće je važnosti rana detekcija vatre ili dima već u izuzetno malim koncentracijama optičkim detektorima. Većinu protuprovalnih sustava moguće je nadopuniti detektorima vatre ili dima.Kontrola pristupa, interfonski sustavi Teleeye – HD video nadzor
Kontrola pristupa, interfonski sustavi
Teleeye – HD video nadzor

Komentirajte

Sponzor 1
Sponzor 2